Elektroservice AS er en offentlig registrert elektroentrepenør og autorisert teleinstallatør

Vi fokuserer hele tiden på å øke vår kompetanse gjennom videreutdannelse av våre ansatte.

Vi er i dag 20 ansatte med lang erfaring og bred kompetanse innenfor elektro, tele og data

Elektroservice AS ble etablert i 1968 og er lokalisert på Lillestrøm i Akershus. Elektroservice AS er en offentlig registrert elektroentrepenør og autorisert teleinstallatør. Vi fokuserer hele tiden på å øke vår kompetanse gjennom videreutdannelse av våre ansatte. 

Medlem av Nelfo

Elektroservice AS er medlem av bransjeorganisasjonen Nelfo. Vi er også tilknyttet Opplæringskontoret for Elektrofag på Romerike som godkjent opplæringsbedrift.

Nelfo sin medlemslogo

Ekomnett-autorisasjon

Elektroservice AS har fått innvilget ekomnett-autorisasjon av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Vårt mål er å være en solid og trygg totalleverandør av elektrotjenester mot næringslivet og privatkunder.

Ekomnett-autorisasjonslogo