Internkontroll

Trenger du å få utført en internkontroll av det elektriske anlegget ditt? 

Internkontroll

Spraker det i stikkontakten? Går sikringene ofte? Som boligeier eller bedriftseier er du ansvarlig at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Elektroservice AS utfører internkontroll av det elektriske anlegget både for privatpersoner og virksomheter. Internkontroll er viktig for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

En internkontroll kan for eksempel bestå av:

  • Visuell og måleteknisk kontroll av det elektriske anlegget
  • Termografering
  • Kontroll av nødlys
  • Opplæring av personell
  • Skriftlig rapport med forslag til tiltak og prioriteringsgrad

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss