Internkontroll

Trenger du å få utført en internkontroll av det elektriske anlegget ditt? 

Internkontroll

Spraker det i stikkontakten? Går sikringene ofte? Den vanligste årsaken til boligbrann er feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske installasjoner. Som boligeier eller bedriftseier er du ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Elektroservice AS utfører internkontroll av det elektriske anlegget både for privatpersoner og virksomheter. Internkontroll er viktig for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

 

En internkontroll kan for eksempel bestå av:

 

  • Visuell og måleteknisk kontroll av det elektriske anlegget
  • Termografering
  • Kontroll av nødlys
  • Opplæring av personell
  • Skriftlig rapport med forslag til tiltak og prioriteringsgrad

 

En internkontroll kan avdekke potensielle problemer før det eventuelt oppstår ulykker, brann eller driftsstans. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

 

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene den kan gjøre på liv og eiendom!

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss