Prosjektering

Trenger du hjelp med prosjektering av elektro- og teleinstallasjoner?  

 

Prosjektering

Elektroservice AS påtar seg planlegging og prosjektering av elektro- og teleinstallasjoner for alle typer bygg og anlegg. 

I samarbeid med kunden planlegger vi prosjekter og går igjennom kundespesifikke og tekniske krav. 

Vi foretar beregninger og dimensjonering av installasjoner og utarbeider tegninger og spesifikasjoner i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Våre erfarne prosjektledere sørger for kvalitetssikring i alle ledd og utarbeider nødvendig dokumentasjon.

Vi vektlegger et godt samarbeid med alle aktører i prosjektgjennomføringen og vårt mål er at du som kunde skal bli fornøyd med resultatet.

 

 

 

Ta kontakt med oss