Termografering

Trenger du hjelp med termografering? 

 

Termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et IR-kamera eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Kameraet omgjør de infrarøde strålene til temperaturer. Hver temperatur får en farge og det dannes et bilde som viser temperaturforskjeller på forskjellige overflater.

Elektroservice AS benytter termografering til internkontroll av elektriske anlegg. Ved termografering av tavler og sikringsskap, kan vi oppdage eventuelle områder med store temperaturforskjeller, noe som kan indikere at noe er galt. Slik kan vi for eksempel oppdage varmegang på et tidlig tidspunkt og få utbedret feilen før det oppstår brann, ulykker eller driftsstans. Dette øker driftssikkerheten og gir besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter og færre uforutsette kostnader.

 

 

 

Ta kontakt med oss